اعلام شکایت

مشترک گرامی برای ثبت شکایات خود از یکی از روش های زیر میتوانید استفاده کنید:

ورود به سامانه مدیریت ارتباط با مشتریان پایافای و ثبت شکایت در قسمت تیکت

ارسال پیام کوتاه به شماره 30002223533955 با موضوع ثبت شکایت با شماره همراه ثبت شده در سیستم پایافای