voip

تلفن اینترنتی( voip) یک تکنولوژی به روز می باشد که فراتر از آنچه تاکنون از یک تلفن می شناسیم در اختیار ما قرار می دهد.

مزایای بیشتری در مورد فیلتر کردن تماس ها، در مورد چگونگی انتقال تماس های تلفنی بر اساس اطلاعات Caller ID انتقال تماس تلفنی به یک شماره تلفن خاص، ارسال مستقیم تماس به voicemail، ارسال پیغام اشغال بودن مشترک به تماس گیرنده، امکان سرویس در دسترس نبودن مشترک، بسیاری از سرویس های voip امکان بررسی voicemail شما را از طریق اینترنت و یا توسط فایل پیوست نامه الکترونیکی که به کامپیوتر یا PDA شما ارسال شده است را می دهد.