تعرفه ها

توضیحات:

  1. کلیه قیمت ها بر حسب تومان است.
  2. به کلیه مبالغ فوق 9% ارزش افزوده اضافه خواهد شد.
  3. شارژ حجمی، تنها در مدت سرویس مشترک قابل استفاده است.
  4. هزینه نصب و راه اندازی بسته به موقعیت مشترک، ساختمان های اطراف و نیازهای فنی محل نصب پس از بررسی کارشناسان شرکت محاسبه خواهد شد.
  5. نصب و راه اندازی در کمتر از 48 ساعت می باشد.
  6. طبق قانون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، واگذاری اینترنت پر سرعت بیش از 128 کیلو بیت در ثانیه به جامعه علمی، دانشگاهی و تحقیقاتی کشور و با ارائه گواهی معتبر امکان پذیر می باشد.
  7. امکان ارئه آی پی اختصاصی، انتقال دیتا و ... می باشد.
  8. هزینه آی پی اختصاصی هر ماه 5,000 تومان به قیمت های بالا افزوده می شود.